Kretsting i Oslo Bedriftsidrettskrets 2021


Kretsting Oslo Bedriftsidrettskrets
25. mars 2021 kl. 18.00

 

Vi har herved den glede å innkalle til Oslo Bedriftsidrettskrets Kretsting for perioden 2019 og 2020.
Kretstinget vil bli avholdt torsdag 25. mars 2021, klokken 18.00 Ullevål Stadion, Meet.
Tinget vil i utgangspunktet bli gjennomført både med fysisk oppmøte (hvis mulig) og elektronisk for de som ønsker dette.
 

Representasjon

I henhold til Oslo Bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:
 Representasjon:
 Alle lag kan stille med 2 representanter.

I tillegg for lag med mellom 50 og 200 medlemmer: 1 representant (totalt 3)
I tillegg for lag med over 200 medlemmer: 2 representanter (totalt 4)

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling
Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Frist for påmelding til tinget er 5. mars 2021. Bruk påmeldingsskjema på www.obik.no 

 

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Oslo Bedriftsidrettskrets styre,

Brynsveien 13 0667 Oslo, eller på mail til stein@obik.no 

Forslagsfrist er 25. februar 2021. Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Oslo Bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Oslo Bedriftsidrettskrets Kretsting.


Saksliste:


 1. Åpning
 2. Godkjenning av:  - Fullmakter, saksliste og forretningsorden,
                                     - Valg av dirigent, valg av to sekretærer
                                     - Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 3. Tildeling av hedersbevisninger
 4. Styrets beretning 2019 og 2020
 5. Regnskap, rapporter fra revisor og kontrollkomiteen
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent
 8. Handlingsplan for kommende periode
 9. Behandle budsjett for 2021
 10. Engasjere revisor
 11. Valg i henhold til loven

  Oslo Bedriftsidrettskrets

Tom Erik Sundsbø (sign)                                                                            Stein Aker (sign)
Leder                                                                                                          Daglig lederFyll ut skjemaet for å melde inn representanter fra ditt bedriftsidrettslag.


Informasjon om laget


Representantenes navn og e-post adresse

Levert av IdrettenOnline