MEDLEMSKONTINGENT


Medlemskontingent 2019.
 

Oslo Bedriftsidrettskrets er en medlemsorganisasjon som «lever» av medlemskontingent og startkontingenter for de aktivitetene vi skaper. Vi har ikke kommunal eller statlig støtte.

Medlemskontingenten til Oslo Bedriftsidrettskrets er nå, etter fullmakt fra Kretstinget i 2018 fastsatt av OBIKs kretsstyre.
 Kontingenten er som i 2018 to delt. En grunnavgift for alle bedriftsidrettslag og en sum pr. medlem.
 Grunnavgiften er satt til kr. 3.700,-. Prisen pr. medlem er satt til kr. 30,-
 Det er satt et tak på 550 medlemmer. Dvs. at ingen bedrifter betaler mer enn for 550 medlemmer
 selv om de har registrert flere medlemmer.
 
 Som tidligere får de bedriftene som ikke har gjennomført registreringen en medlemskontingent ut
 i fra hvor mange ansatte det er i bedriften.
 

inntil 15 ans 

4450

16-49 ans 

5510

50-99 ans 

6590

100-199 ans 

8150

200-299 ans 

10810

300-399 ans 

13460

400-499 ans 

14530

500-999 ans. 

16650

over 1000 ans 

17710


Send medlemsøknad

ORDINÆRT
BEDRIFTSIDRETTSLAG

For større bedrifter som ønsker alle idrettens fordeler som grasrotandel og moms-kompensasjon i tillegg til bedriftidrettens medlems-fordeler som rabattert aktivitetstilbud, medlemstilbud og billigere forsikring. Minimum 10 deltakere.

FORENKLET BEDRIFTSIDRETTSLAG

For små og mellomstore bedrifter som ønsker en enkel tilknytning med inngang til idretten og bedriftsidrettens medlemsfordeler.

OMRÅDE-
BEDRIFTSIDRETTSLAG

For små bedrifter eller enmanns foretak som ikke har anledning til å danne eget lag og som ønsker et fellesskap med bedrifter i området. Tilgang til medlemsfordeler.

IKKE
MEDLEM

Du kan delta på alle individuelle aktiviteter, kurs og arrangementer i bedriftsidretten. Søk opp aktivitet her - link til aktivitetssøk.

Levert av IdrettenOnline