MEDLEMSKONTINGENT


Medlemskontingent 2020. 
 

Oslo Bedriftsidrettskrets er en medlemsorganisasjon som «lever» av medlemskontingent og startkontingenter for de aktivitetene vi skaper. Vi har ikke kommunal eller statlig støtte.

Medlemskontingenten til Oslo Bedriftsidrettskrets er nå, etter fullmakt fra Kretstinget i 2019 fastsatt av OBIKs kretsstyre.
Kontingenten er som i 2019 to delt. En grunnavgift for alle bedriftsidrettslag og en sum pr. medlem.
Grunnavgiften er satt til kr. 3.810,-. Prisen pr. medlem er satt til kr. 50,-
Det er satt et tak på 450 medlemmer. Dvs. at ingen bedrifter betaler mer enn for 450 medlemmer
selv om de har registrert flere medlemmer.

Som tidligere får de bedriftene som ikke har gjennomført registreringen en medlemskontingent ut
i fra hvor mange ansatte det er i bedriften.

inntil 15 ans 

5060

16-49 ans 

5960

50-99 ans 

7200

100-199 ans 

9300

200-299 ans 

11800

300-399 ans 

15000

400-499 ans 

16000

500-999 ans. 

17500

over 1000 ans 

19000


Send medlemsøknad

ORDINÆRT
BEDRIFTSIDRETTSLAG


For større bedrifter som ønsker alle idrettens fordeler som grasrotandel og moms-kompensasjon i tillegg til bedriftidrettens medlems-fordeler som rabattert aktivitetstilbud, medlemstilbud og billigere forsikring. Minimum 10 deltakere.


FORENKLET BEDRIFTSIDRETTSLAG


For små og mellomstore bedrifter som ønsker en enkel tilknytning med inngang til idretten og bedriftsidrettens medlemsfordeler.


OMRÅDE-
BEDRIFTSIDRETTSLAG


For små bedrifter eller enmanns foretak som ikke har anledning til å danne eget lag og som ønsker et fellesskap med bedrifter i området. Tilgang til medlemsfordeler.


IKKE
MEDLEM


Du kan delta på alle individuelle aktiviteter, kurs og arrangementer i bedriftsidretten. Søk opp aktivitet her - link til aktivitetssøk.


Levert av IdrettenOnline