Kretsting i Oslo Bedriftsidrettskrets 2019


 28. mars 2019 kl. 18.00


 Vi har herved den glede å innkalle til Oslo Bedriftsidrettskrets Kretsting for perioden 2018.
 Kretstinget vil bli avholdt torsdag 28. mars 2019, klokken 18.00 i Osloidrettens Hus på Ekeberg,
 Møterom 338 i 3. etasje, Ekebergveien 101, 1178 Oslo.
 Denne tingperioden vil få to års varighet, som vil være felles tingperioder for hele organisasjonen fremover.

Representasjon

I henhold til Oslo Bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:
 Representasjon:
 Alle lag kan stille med 2 representanter.

I tillegg for lag med mellom 50 og 200 medlemmer: 1 representant (totalt 3)

I tillegg for lag med over 200 medlemmer: 2 representanter (totalt 4)

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling
Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Frist for påmelding til tinget er 4. mars 2019. Bruk påmeldingsskjema på www.obik.no eller vedlagte skjema.

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Oslo Bedriftsidrettskrets styre,

Ekebergveien 101 - 1178 Oslo, eller på mail til stein@obik.no 

Forslagsfrist er 28. februar 2019. Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Oslo Bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Oslo Bedriftsidrettskrets Kretsting.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av:        Fullmakter, saksliste og forretningsorden
                                      Valg av dirigent, valg av to sekretærer
                                      Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 3. Tildeling av hedersbevisninger
 4. Styrets beretning 2018
 5. Regnskap, rapporter fra revisor og kontrollkomiteen
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent
 8. Handlingsplan for kommende periode
 9. Behandle budsjett for 2019
 10. Engasjere revisor
 11. Valg i henhold til loven


Oslo Bedriftsidrettskrets

Tom Erik Sundsbø (sign)                                                                             Stein Aker (sign)
Leder                                                                                                               Daglig lederFyll ut skjemaet for å melde inn representanter fra ditt bedriftsidrettslag.
Påmeldingsfrist er mandag 4. mars 2019


Informasjon om laget


Representantenes navn og e-post adresse

Levert av IdrettenOnline