Kretsstyret

OBIK kretsstyret for tingperioden 2021 - 2022 består av:

Tom Erik Sundsbø

Kretsleder
tom.erik.sundsbo@olavthon.no
Olav Thon Gruppen BIL

Catherine Jørgensen

Nestleder

KLP BIL

Tiitu Berg-Johnsen

Styremedlem

IA BIL

Morten Nordlie

Styremedlem

Oslo Kommune BIL

Ole Martin Jøraholmen

Styremedlem

Multiconsult BIL

Hege Lutro

Vara

JIL Oslo BIL

Tom Anderson

Vara

Idrettens Hus BIL

Levert av IdrettenOnline