Kretsstyret

OBIK kretsstyret for tingperioden 2019 - 2021 består av:

Tom Erik Sundsbø

Kretsleder
Epost: tom.erik.sundsbo@olavthon.no

Olav Thon Gruppen BIL

Cathrine Jørgensen

Nestleder

KLP BIL

Bjørn Pickardt

Styremedlem

Eika BIL

Merete Skjønhaug

Styremedlem

OUS BIL

Snorre Korell

Styremedlem

NRK BIL

Gro Holstad

Varamedlem

VOFO BIL

Morten Nordlie

Varamedlem

Oslo Kommune BIL

Levert av IdrettenOnline