Om oss

Om Oslo bedriftsidrettskrets

Norges Bedriftsidrettsforbund ble etablert i 1957 og har 2700 lag med ca. 160.000 medlemmer.

Oslo bedriftsidrettskrets er en del av Norges bedriftsidrettsforbund, kretsen ble etablert i 1931 og har ca 350 lag med ca. 40.000 medlemmer. Vi jobber for et sprekere Oslo og har som mål å få flere i aktivitet. Dette brenner vi for! Vi kan bidra til at de ansatte i din bedrift blir mer aktive, sunnere og friskere.

Med mer enn ca 20 ulike aktiviteter har vi noe som passer for alle og dere som bedrift får alt på et sted. Det er folkehelse satt i system og gir trivsel og glede på arbeidsplassen! Som medlem i OBIK får man en rekke fordeler som rabattert pris hos våre samarbeidspartnere og forsikring. Les mer om alle fordelene her

Hos oss er alle stjerner, bli med på laget dere også! Les gjerne vår strategi og bli bedre kjent med oss.

Som medlem i Norges Idrettsforbund er vi underlagt idrettens lover og regler. Vi er også underlagt antidoping regelverket.

Vårt kamp- og konkurransereglement.

Har dere spørsmål eller ønsker, vennligst kontakt administrasjonen på obik@obik.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Lovnorm for B.I.L

Veiledning til lovnorm for bedriftsidrettslag

I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas opp som medlemmer bedriftsidrettslag ved bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger.

Det er mulig å stifte bedriftsidrettslag i følgende kategorier:
a) Bedriftsidrettslag som knyttet til en enkelt bedrift
b) Bedriftsidrettslag som omfatter flere bedrifter
c) Bedriftsidrettslag i en fagforening eller annen faglig sammenslutning
d) Bedriftsidrettslag knyttet til samme yrkesgruppe
Bedriftsidrettslag i kategori b) må ved stiftelse avklare om laget er kun for de bedrifter som inngår ved stiftelse, eller om laget skal være åpent for andre bedrifter som ikke selv kan ha eget bedriftsidrettslag.

Bedriftsidrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIFs lovnorm. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det bedriftsidrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til kretsen for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Som tillegg til lovnormen har Norges Bedriftsidrettsforbund utarbeidet en veileder for organisering av bedriftsidrettslag tilgjengelig på www.bedriftsidretten.no. Ved avvik går lovnormen foran veilederen.


Du kan også laste den ned i sin helhet Lovnorm for BIL.pdfLevert av IdrettenOnline