Kretsting i Oslo Bedriftsidrettskrets 2021


Det 57 ordinære kretsting i Oslo Bedriftsidretskrets ble avholdt torsdag 25. mars 2021. Grunnet smitteverntiltak så ble tinget avholdt digitalt.

Her er det nye valgt styret i OBIK:

Tom Erik Sundsbø

Kretsleder
tom.erik.sundsbo@olavthon.no
Olav Thon Gruppen BIL

Catherine Jørgensen

Nestleder

KLP BIL


Tiitu Berg Johnsen

Styremedlem

IA BIL


Morten Nordlie

Styremedlem

Oslo Kommune BILOle Martin Jøraholmen

Styremedlem

Multiconsult BIL


Hege Lutro

Vara

VY BIL


Tom Gundersen

Vara

Idrettens Hus BIL

TINGDOKUMENTER

Powered by: Bloc