Søknad om dispensasjon

Her kan du søke om dispensasjon for spillere som ikke er ansatte i bedriften. Eller for å spille på flere lag.

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM DISPENSASJON

1.
 Dispensasjon er betinget av at den det søkes for ikke er ansatt
i annet firma med bedriftsidrettslag, som har vedkommende idrett på programmet.
2. Ved skifte av arbeid innvilges, etter søknad, dispensasjon ut
sesongen. Deretter må det søkes for hver sesong.
3. Vedkommende bør ha tilknytning til det laget en ønsker å delta for.
4. Deltakeren det skal søkes for må navngis, fødseldato dd.mm.år må oppgis. Dersom de er medlem av et bedriftsidrettslag, skal vedkommende lags leder informeres.
5. Begrunnelsen for søknaden må være at laget har for få deltakere,
eller ønsker å stille med flere lag i en serie.
6. Behandlingsgebyret er kr. 300,- pr. søknad for vanlig dispensasjon og kr. 500,- for å søknader om spille på flere lag. Det skal søkes på eget skjema (se nedenfor). Når søknaden er oss i hende, blir det sendt faktura på beløpet. Så snart denne er betalt, er dispen godkjent, inntil laget eventuelt hører noe annet.
Om laget skal søke for flere utøvere til samme lag, kan det sendes liste (med de samme opplysningene) på mail til obik@obik.no Skriv da hvor fakturaen skal sendes!
7. Det må søkes for hver sesong. Utøver uten gyldig dispensasjon, regnes som ulovlig utøver, og straffes deretter.
8. Det opprettes et eget register for hver serie.
9. Søknad om dispensasjon behandles av saksbehandler i administrasjonen.
10. Når det gjelder ektefelle / samboer, eller aktive utøvere følges våre lover.

11. Det gis ikke dispensasjon for å spille for flere som spiller i samme divisjon eller avdeling.

Opplysning om søkende laget

Søknad om dispensasjon

Dersom du søker om å spille for flere lag må det faste laget du spiller for oppgis her.


Opplysninger om utøveren

Levert av IdrettenOnline