Oslo bedriftsidrettskrets

Oslo bedriftsidrettskrets

Curlingserie og kurs høst 2020

Postet av Oslo bedriftsidrettskrets den 13. Aug 2020

I samarbeid med Jar Curling, vil vi igjen invitere til curlingserie og nybegynnerkurs høsten 2020.
Vi åpner for påmelding så fort kursdatoene er avklart med Jar Isforum.

Send gjerne henvendelse til moussa@obik.no om laget ditt er interessert i å prøve curling.


0 Kommentar

Viktig melding til fotballag!

Postet av Oslo bedriftsidrettskrets den 13. Aug 2020

Melding til fotball lagene i OBIK.

 

                                                                                                            Bryn 13. august 2020

 

Som dere sikkert har sett i nyhetsbildet er det fortsatt ikke tillatt med «breddefotball».

 

Det medfører at vår planlagte oppstart den 17. august må utsettes, i verste fall avlyses.
 

 Idrettsforbundet jobber nå med en plan for oppstart av breddeidretten. Det er foreløpig ikke gitt noen dato for oppstart.

Vi ønsker å avvente svar på Idrettsforbundets henvendelse før vi eventuelt må gå til en endelig avlysning av fotballserien 2020.

Dere vil få info så fort vi får en avklaring fra Idrettsforbundet og Regjeringen.

 

                                                      Oslo Bedriftsidrettskrets


Rune Halvorsen                                                                                              Stein Aker
Fotballansvarlig                                                                                              Daglig leder


0 Kommentar

Stans av aktivitet pga Covid-19

Postet av Oslo bedriftsidrettskrets den 15. Apr 2020

Til våre medlemmer/deltakere 

Norges Bedriftsidrettsforbund og OBIK følger bestemmelsene gitt av helsemyndighetene, og har naturlig nok avlyst eller utsatt alle våre arrangement og aktiviteter.
  Dette er veldig beklagelig, men vi gleder oss allerede til å starte opp igjen og se dere når dette er over.

Bakgrunnen for hvorfor vi legger ned aktivitet midlertidig
 

Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet.    Vedtaket omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av et organisasjonsledd i NIF. 

 

Norges Bedriftsidrettsforbund ønsker å bidra i samfunnsdugnaden og vedtaket fra Helsedirektoratet får direkte konsekvenser for det aller meste av vår aktivitet.

 

For noen aktiviteter innebærer det avlysninger, mens for andre aktiviteter jobber vi med å finne løsninger som gjør at de kan gjennomføres på et senere tidspunkt - dersom situasjonen skulle tilsi det.  

 
Redusert administrativ kapasitet som følge av permitteringer 

Norges Bedriftsidrettsforbund er i veldig stor grad selvfinansiert gjennom inntekt på medlemskontingenter og startkontingenter for de respektive aktivitetene.
  For å sikre at Bedriftsidretten også i fremtiden skal kunne være en betydelig folkehelseaktør og leverandør av aktivitet til voksne, har en dessverre sett seg nødt til å iverksette permitteringer ved både kretsadministrasjonene og i forbundsadministrasjonen.

 

Se gjerne pressemelding om dette her. 

 

Dette vil dessverre resultere i at det må påregnes noe lenger responstid enn normalt. Vi lover å gjøre vårt beste for å holde våre medlemmer og deltakere informert, samt at vi vil strekke oss langt for å skape aktivitet innenfor de rammer som til enhver tid er satt av Helsedirektoratet.
   

Følg med på www.obik.no og  www.bedriftsidretten.no angående oppdatert informasjon om Corona situasjonen.
For informasjon om de spesifikke aktivitetene vil oppmenn/ lagledere motta egen informasjon i løpet av denne uka.
   

Vi håper å se dere snart! Alle henvendelser ønskes velkomne, men vi har begrenset kapasitet, så ha tålmodighet med oss! 

 

Oslo Bedriftsidrettskrets

 

Stein Aker                                                                                                                      Tom Erik Sundsbø
 Daglig leder                                                                                                                   Kretsleder

 


0 Kommentar

Bedriftsgolf 2020

Postet av Oslo bedriftsidrettskrets den 24. Feb 2020

OBIK har igjen gleden av å invitere til golfserien 2020.

Vi har seriespill for 2 mannslag og for 4 mannslag, velg mellom serien hvor dere avtaler når og hvor dere vil spille eller serien hvor vi setter opp faste kamptider og baner.


0 Kommentar

Ti på Topp 2020

Postet av Oslo bedriftsidrettskrets den 17. Jan 2020

Påmeldingen til Ti på Topp 2020 er åpen!

Bli med på en av landets mest populære aktiviteter, opplev den vakre naturen i Oslo og bli bedre kjent i nærmiljøet.

Last ned appen "Ti på Topp" og bli med du også.

Link til påmelding via nettsiden: http://www.trimpoeng.no/i/oslo20 
0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline